ชัยเมททอลของเรา มีการตรวจโควิด-19 และการทำความสะอาดโรงงาน

Shared

Covid-19 testing and factory cleaning.

ทาง CHAI METAL ของเรา ได้มีการทำความสะอาดโรงงาน และตรวจสอบ Covid-19 ให้พนักงานทุกๆคน