สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2024 6464  
Feb 2024 8790  
Mar 2024 7231  
Apr 2024 10194  
May 2024 9075  
Jun 2024 6187  
Jul 2024 0  
Aug 2024 0  
Sep 2024 0  
Oct 2024 0  
Nov 2024 0  
Dec 2024 0