สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2023 5817  
Feb 2023 5045  
Mar 2023 7962  
Apr 2023 5420  
May 2023 5839  
Jun 2023 7860  
Jul 2023 5687  
Aug 2023 6917  
Sep 2023 5561  
Oct 2023 639  
Nov 2023 0  
Dec 2023 0