สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2022 4811  
Feb 2022 4019  
Mar 2022 4576  
Apr 2022 3540  
May 2022 4106  
Jun 2022 5196  
Jul 2022 4515  
Aug 2022 4613  
Sep 2022 4264  
Oct 2022 5934  
Nov 2022 4209  
Dec 2022 427