สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2021 2888  
Feb 2021 4676  
Mar 2021 4019  
Apr 2021 3585  
May 2021 4042  
Jun 2021 4072  
Jul 2021 0  
Aug 2021 0  
Sep 2021 0  
Oct 2021 0  
Nov 2021 0  
Dec 2021 0