สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2022 4811  
Feb 2022 4019  
Mar 2022 4576  
Apr 2022 3540  
May 2022 4106  
Jun 2022 4829  
Jul 2022 0  
Aug 2022 0  
Sep 2022 0  
Oct 2022 0  
Nov 2022 0  
Dec 2022 0