การรีดเกลียวโลหะมีกี่รูปแบบ

Shared

การรีดเกลียวโลหะ


           การรีดเกลียว (Thread rolling) เป็นกระบวนในการทำให้เกิดเกลียวที่ผิวชิ้นงานภายนอก ซึ่งเกลียวจะถูกสร้างบนชิ้นงานโดยอาศัยแรงกด ผ่านเครื่องมือลูกรีดเกียวหรือดาย (Die) ลักษณะของลูกรีดเกลียวสามารถจำแนกได้ 2 แบบ ดังนี้
1. แบบแผ่นรีด ใช้ผลิตเกลียวภายนอก รีดงานปลายแหลม รีดงานปลายตัด ชิ้นงานจะถูกรีดระหว่างแผ่นรีดเกลียว 2 ชิ้น โดยแผ่นรีดด้านหนึ่งจะอยู่กับที่ ส่วนอีกแผ่นหนึ่งเป็นตัวเลื่อนเพื่อบีบชิ้นงานให้เกิดเกลียว
2. แบบลูกรีด ใช้ทำเกลียวบนชิ้นงาน ด้วยลูกรีดเกลียวที่มีแกนคู่ขนานหมุนไปทิศทางและความเร็วเท่ากัน สำหรับลูกรีดเกลียวจะใช้กันอย่างแพร่หลายในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตน๊อตสกรู
    

ลูกรีดเกลียว 9T (ลูกวิ่ง)

แผ่นรีดเกลียว 


    บริษัท ชัยเมททอล จำกัด มีลูกรีดเกลียวจำหน่ายตามมาตรฐานต่างๆ เช่น METRIC, UNC, UNF, BSW, BSF, BSPT, NPT และมาตรฐานอื่นๆ ควบคุม ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรไต้หวันหรือญี่ปุ่น และทางเรายินดีให้บริการขึ้นรูปเกลียวพิเศษตามความต้องการ อีกทั้งทางเรายังยินดีรับบริการซ่อมแซมลูกรีดคู่เก่า เพื่อเป็นทางเลือกให้ท่านในการประหยัดต้นทุนในการผลิตอีกด้วย

 

สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท ชัยเมททอล จำกัด
chaimetal43.brandexdirectory.com
www.chaimetal43.com

www.chaimetal.com