สินค้า

บริษัท ชัยเมททอล จำกัด

Stud Acme Stub O 5/8x60xL203xT177mm. + Nut

งานเกลียวมาตรฐาน เกลียว Acme ถึงจะเป็นเกลียวตลาด

แต่ทางเราใส่ใจในคุณภาพทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลงานที่ทำให้ทางลูกค้าพึงพอใจมากที่สุด

สินค้าที่เกี่ยวข้อง