สินค้า

บริษัท ชัยเมททอล จำกัด

Stud Tr14×2.0 + Special Nut

Stud Tr14×2.0 + Special Nut พร้อมชุบแข็ง

งานกลึง รีดเกลียว และงานเชื่อม ประกอบเข้าด้วยกันเป็นผลงาน 1 ชิ้น

ลูกค้าสั่งผลิต เพื่อส่งออกไปที่ประเทศญี่ปุ่น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง